top of page

Không cần chứng tỏ

Tự nhắn với bản thân:


Mình không cần phải chứng tỏ với ai điều gì.


Mình không nợ thế giới này sự vĩ đại. Thế giới này cũng không nợ mình sự công nhận.


Mình đâu cần phải trở thành "ông này bà nọ", đâu cần phải đạt "công thành danh toại" để được phép cảm thấy tự hào và yêu thương chính mình?


Chỉ tự mình mới biết những gì là tốt nhất cho mình. Tự mình biết thế nào là thành công, là hạnh phúc, nên đâu cần phải chứng tỏ bản thân bằng tiêu chuẩn của người khác?


Mình sẽ sống chân thành với bản thân, làm những gì mà mình thấy là tốt, nói những điều mà mình tin là đúng.


Và chỉ cần phải "chứng tỏ" với chính mình như vậy thôi là được.


Cosmic Writer


Comments


bottom of page