top of page

Bạn không thể quản lý được thời gian...

Bạn không thể quản lý được thời gian...


Vì thời gian sẽ cứ thế lạnh lùng trôi cho dù bạn có làm gì đi nữa. Thay vào đó, điều duy nhất bạn có thể quản lý, là chính bản thân mình.


Tất cả những thời gian biểu, bảng kế hoạch, hay những app quản lý... sẽ chỉ có hiệu nghiệm tương ứng với mức độ làm chủ được bản thân. Thiếu đi sự tự chủ này, thì những nỗ lực quản lý thời gian đều là vô nghĩa.


Hãy thử tự hỏi, rằng bạn có tập trung được vào những việc quan trọng cần làm không? Có dễ dàng bị xao nhãng bởi những việc thừa thãi, hoặc bị lôi kéo đi bởi những tác động ngoài ý muốn hay không?


Việc quản lý được năng lượng và sự chú ý của mình sao cho thống nhất với những gì đã dự tính, mới quyết định việc thời gian được sử dụng hiệu quả đến đâu.


Còn nếu như chúng ta cho phép bản thân dễ dàng bị kiểm soát bởi bản năng hay hoàn cảnh, thì không có một phương pháp nào bên ngoài có thể cứu chữa được.


Vậy nên, trước khi cố gắng để quản lý thời gian, hãy học cách để tự quản lý chính mình.


Comments


bottom of page