top of page

Deeper Focus: làm chủ sức mạnh của sự tập trung

  • 22bước

Giới thiệu

Khóa học "Deeper Focus" cho bạn một cái hiểu sâu về bản chất của sự tập trung, và những giải pháp thực tế để giúp bạn vào được trạng thái tập trung sâu, cũng như rèn luyện và phát triển được năng lực tập trung về lâu dài.

Tổng quan

Giá

1.999.000 ₫

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page