top of page

Know Thyself: viết để thấu hiểu bản thân

  • 12tuần
  • 46bước

Giới thiệu

Bước vào cuộc đời, hẳn chúng ta đã từng không ít lần cảm thấy hoang mang về chính mình. Để giải quyết vấn đề này, một phương pháp cực kì hiệu quả để bạn có thể kết nối được sâu hơn với bản thân, đó là thông qua chữ viết. Trong vòng 12 tuần tới, bạn sẽ được có cơ hội thực hành việc đó. Với những bài tập được thiết kế chuyên sâu, bạn sẽ có thể kết nối với chính mình, và làm cho rõ ràng sáng tỏ những phẩm chất tuyệt vời còn ẩn sâu trong bạn. Hãy xem khóa học này như một hành trình "làm bạn" với chính mình, để khám phá thêm những hiểu biết mới về bản thân, và lấy sự hiểu biết đó làm một điểm tựa vững vàng trước những rối ren của cuộc sống. Khóa học dành cho bạn, hoặc bất kì ai đang muốn tìm kiếm sự chỉ dẫn từ bên trong chính mình.

Tổng quan

Giá

999.000 ₫

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Know Thyself: viết để thấu hiểu bản thân

Know Thyself: viết để thấu hiểu bản thân

Riêng tư 187 thành viên

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page