top of page

Know Thyself: viết để thấu hiểu bản thân

Riêng tư·276 học viên

Thông tin

Chào mọi người!


Đây là khu vực cộng đồng của khóa học Know Thyself: Viết Để Thấu Hiểu Bản Thân. Đây là nơi để bạn có thể chia sẻ các bài viết của mình, và tạo các cuộc thảo luận liên quan tới chủ đề nội dung khóa học.

Thông tin

 • Riêng tư

  Chỉ những thành viên được chấp thuận mới có thể xem nhóm này.

 • Hiển thị

  Hiển thị cho khách truy cập trang web.

 • 14 tháng 12, 2023

  Đã tạo

 • Hà Minh

  Người tạo

bottom of page