top of page

Bạn không thể thay đổi được người khác

Hoặc ít nhất, là thay đổi bằng cách trực tiếp áp đặt quan điểm của mình lên họ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn không có tầm ảnh hưởng lên những người xung quanh.


Bằng một cách gián tiếp, bạn vẫn có thể thay đổi được một ai đó, nếu như bạn bắt đầu từ chính bản thân mình. Điều này được đúc kết trong câu thành ngữ "lead by example" (hãy dẫn dắt bằng cách làm gương).


Chẳng hạn như khi bạn muốn con mình đọc sách nhiều hơn, bạn có thể tự mình làm mẫu để cho con học theo thói quen này. Hoặc như khi bạn muốn môi trường làm việc của mình chuyên nghiệp hơn, hãy sẵn sàng là người tiên phong cho sự thay đổi đó.


Thay vì tìm cách thuyết phục một ai đó rằng một khuôn mẫu hành vi nhất định là tốt hơn cho họ, hãy minh chứng cho họ thấy được lợi ích bằng cách tự mình áp dụng khuôn mẫu hành vi đó trong cuộc sống của mình.


Việc khẳng định giá trị quan của bạn thông qua hành động như vậy, sẽ có sức nặng và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lời nói đơn thuần. Hành động của bạn sẽ phóng chiếu lên môi trường xung quanh một tiêu chuẩn hình mẫu, có thể tạo cảm hứng hoặc khích lệ những người khác hành động giống như bạn.


Bạn làm gương tốt, người khác sẽ noi theo gương tốt của bạn. Và ngược lại cũng vậy.

Tuy không phải với ai điều này cũng hiệu nghiệm, nhưng nó có thể sẽ hiệu nghiệm với cả những người bạn không hề ngờ tới.


Vậy nên, đừng tự đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mình. Chỉ cần bạn đưa ra những lựa chọn sống lành mạnh và tích cực cho mình, là cũng đang gián tiếp góp phần giúp thế giới xung quanh mình đẹp hơn.


Cosmic Writer

Comments


bottom of page