top of page

Đừng cố để chứng tỏ mình là ai

Bạn không cần phải cố gắng để chứng tỏ mình với ai, hoặc làm sao để mình giỏi hơn người khác.


Hãy cứ cố gắng. Nhưng là vì sự phát triển và hoàn thiện hơn của chính mình, vì một cuộc sống tốt hơn cho mình, và vì những giá trị mình có thể tạo ra.


Khi bạn tự giải phóng mình khỏi những ganh đua, tâm hồn bạn lúc đấy nhẹ nhàng thông suốt hơn rất nhiều. Năng lượng của bạn cũng sẽ được dành cho những gì quan trọng và thiết thực nhất.


Bạn không cần phải đo đếm thiệt hơn với ai khác, không phải so bì thắng thua với bất kì người nào. Ngoài chính bạn-của-ngày-hôm-qua và bạn-của-ngày-mai.


Vì bạn biết, mỗi người đều có một mục đích riêng, một hành trình riêng, và một câu chuyện riêng. Không ai sống thay được cho ai, nên là hãy cứ tập trung sống thật tốt, thật trọn vẹn với khả năng của mình.


Kết quả sau cùng có thế nào, thì rồi cũng sẽ thật xứng đáng thôi.


Cosmic Writer


Comentarios


bottom of page