top of page

Sự thay đổi về mindset

Sự thay đổi về mindset, luôn là sự thay đổi đầu tiên và cần thiết nhất.


Vì sở dĩ những khó khăn như là bạn đang gặp phải, được tạo ra từ chính những niềm tin, tư duy, và nhận thức bạn đang có.


Bạn tin là mình không thể giỏi hơn, tất yếu bạn sẽ ngừng phấn đấu.

Bạn nghĩ là mình không làm được, tất yếu bạn sẽ không dám thử.

Bạn phán rằng xã hội này bất công, tất yếu bạn sẽ thấy bất mãn.

Bạn cho rằng cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì, tất yếu nó sẽ trở nên vô nghĩa (trong cái thế giới quan của riêng mình bạn).


Để có thể vượt qua được những khó khăn như vậy, hay thậm chí là để tạo dựng được một cuộc đời tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ cần phải bắt đầu từ việc thiết kế lại cho mình một cái mindset mới. Một cái mindset hữu ích, tích cực và chất lượng hơn.


Việc nhận thức được tầm quan trọng của mindset (trong việc định hình nên suy nghĩ và hành động của chúng ta), như Andrew Huberman có nói, tự bản thân nó cũng chính là một cái mindset.


Và để kiến tạo được cho mình một cái mindset mới, thực chất là vừa dễ mà cũng vừa khó.


Dễ là vì ai cũng có thể làm được. Nó không đòi hỏi bất kì một điều kiện gì, hay một khoản chi phí nào quá sức cả.


Nhưng khó là vì không phải ai cũng sẵn sàng nhìn nhận, soi xét lại chính mình, chứ chưa nói đến việc là nhận ra vấn đề và điều chỉnh hay thay đổi.


Tuy vậy, với những ai dám soi xét, dám thay đổi chính tâm trí của mình, thì mọi chân trời sẽ mở ra cho họ:


Mọi người họ gặp đều là những vị thầy.

Mọi trải nghiệm họ có đều là những bài học.

Mọi sai lầm họ mắc phải đều là những tín hiệu để họ tu sửa lại bản thân.

Mọi khó khăn họ đương đầu đều là những cơ hội để họ có thể phát triển được xa hơn.


Như trong một bài viết trên Substack tôi đã viết:


Bạn tin là mình không làm được, thì bạn chắc chắn sẽ không làm.

Nhưng bạn tin là mình làm được, thì dù có khó thế nào cũng sẽ nghĩ ra được cách.


Commentaires


bottom of page