top of page

Tập trung là đơn vị nhỏ nhất của sự kiên trì

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hành về phát triển bản thân, mình nhận thấy: sự tập trung và sự kiên trì thật ra không quá khác biệt.


Thực chất, tập trung chính là kiên trì với một mục tiêu ngắn hạn, và kiên trì chính là tập trung vào một mục tiêu lâu dài.


Tuy hai khái niệm này thường được đặt trong những khung thời gian khác nhau, nhưng cả hai đều cần đến năng lực tự chủ, tự kỷ luật, tự kiểm soát bản thân để có thể hành động theo đúng những gì mà ý chí chúng ta thật sự mong muốn.


Tập trung và kiên trì, đều là hướng chính mình về một đích đến nhất định.


Chẳng hạn, nếu như sự kiên trì là khi cho dù mệt mỏi và nản chí, bạn vẫn không từ bỏ con đường mình đang đi... thì sự tập trung là việc bất chấp những ồn ào và những sự cám dỗ, bạn vẫn kiên định và chú tâm vào hoạt động mình đang làm.


Trên góc độ khoa học, cả hai năng lực đều cần đến sự tham gia của vùng não pre-frontal cortex, nơi chịu trách nhiệm cho việc tư duy có ý thức (conscious thinking) và khả năng điều phối hành vi (behavioural regulation), giúp chúng ta sống một cách tỉnh thức và có chủ đích hơn.


Cuối cùng và hơn thế nữa, cả sự tập trung và sự kiên trì đều sẽ tạo ra những sự bứt phá cho hành trình của riêng bạn.


Cả hai đều giúp bạn hướng đến một cuộc đời hạnh phúc, nơi bạn được phát triển và hiện thực hóa những tiềm năng của mình.


Vậy nên, rèn luyện sự tập trung, cũng chính là đang mài giũa năng lực tự chủ của bản thân để làm tốt hơn ở mọi khía cạnh khác.


Nếu như bạn cũng đang muốn phát triển năng lực tập trung của mình, bạn có thể đăng ký khóa Deeper Focus của mình tại đây nha! https://www.cosmicwriter.co/deeper-focus


Cosmic Writer

Comments


bottom of page