top of page

Giá trị lâu dài của những thói quen

Giá trị thật sự của những thói quen sẽ hiện lên rõ nhất, khi bạn học cách nhìn nhận tầm ảnh hưởng lâu dài của chúng.

Chẳng hạn như chỉ với khoảng thời gian 30 phút mỗi ngày, nếu như được dành cho việc lướt mạng xã hội, thì sau một năm bạn sẽ tiêu tốn 182,5 giờ vào đó. Cứ duy trì như vậy, trung bình trong 10 năm bạn sẽ dành ra 2,5 tháng cho thói quen này.

Thử tưởng tượng, cũng với 182,5 giờ mỗi năm, nếu như được dành ra để tìm hiểu về một lĩnh vực mới, học một kỹ năng mới, thì bạn sẽ thông thạo hơn ở mức độ nào?

Thử làm một phép toán khác để bạn dễ bình dung: nếu như 30 phút mỗi ngày ấy được dùng cho việc đọc sách, và trung bình mỗi cuốn được đọc hết trong khoảng 10 giờ, thì sau một năm bạn sẽ đọc được 18 cuốn sách. 5 năm như vậy là 90 cuốn. Thử tưởng tượng khối lượng kiến thức bạn có thể thu nạp sẽ nhiều ra sao, hiểu biết sẽ được rộng mở thêm đến mức nào? Với những thói quen về sức khoẻ, tầm ảnh hưởng có lẽ sẽ khó ước tính hơn. Nhưng giữa một lối sống (1) khoa học, điều độ, cân bằng, với một lối sống (2) tuỳ tiện, buông thả, độc hại… thì chỉ sau khoảng vài năm, khác biệt sẽ rất rõ ràng. Người có lối sống lành mạnh sẽ không chỉ có ngoại hình và sức khoẻ tốt hơn, mà còn bền bỉ và hiệu quả hơn trong mọi việc.

Việc xây dựng thói quen tưởng dễ nhưng vô cùng khó, vì những tầm ảnh hưởng của chúng thường không dễ thấy ngay lập tức. Nhưng với bản chất được lặp đi lặp lại thường xuyên, các thói quen rồi cũng sẽ dần định hình cuộc đời bạn, với tất cả những tác hại hoặc lợi ích mà chúng kéo theo.

Đó là từng chút mỗi ngày, nhưng lại đổi thay cả một vận mệnh.

Việc nhận diện được từ sớm những tầm ảnh hưởng lâu dài như vậy, sẽ giúp bạn ý thức được thói quen nào cần phải được loại bỏ, và thói quen nào cần phải được dựng xây.

Cosmic Writer


Comments


bottom of page