top of page

Giữa hai thế giới

Mỗi khoảnh khắc mình được sống, là một khoảnh khắc chênh vênh giữa hai thế giới: thế giới bên ngoài và thế giới bên trong.


Không dễ gì để phân định rạch ròi hai thế giới này. Nhưng có thể mường tượng về nó như sự đối nghịch giữa chủ quan và khách quan, giữa nội tâm và ngoại cảnh, giữa cá nhân và xã hội.


Cả hai thế giới đều có những yêu cầu riêng của nó:


Thế giới bên ngoài kỳ vọng ở mình việc đáp ứng những vai trò và trách nhiệm xã hội mình gánh vác. Thế giới bên trong kỳ vọng mình khai phóng những tiềm năng và trở thành con người mình khao khát.


Đôi khi những đòi hỏi của hai thế giới này đồng điệu và giao thoa, nhưng cũng có khi là những mâu thuẫn giằng xé.


Nếu như quá thu mình lại khỏi thế giới, mình sẽ ngày càng lún sâu vào sự lạc lõng tách biệt. Nếu như quá mải chạy theo những đòi hỏi bên ngoài, mình lại mất kết nối với đời sống bên trong.


Một mệnh lệnh quan trọng của việc làm người, đó là học được cách cân bằng giữa hai thế giới này.


Sẽ không có một công thức giản đơn nào đúng với tất cả. Mỗi người đều sẽ cần phải tìm được một khoảng giao nhau giữa hai thế giới, và từ đó chuyển hóa con người mình.


Đôi khi nó cần mình phải khám phá và trải nghiệm để hiểu hơn về thế giới khách quan, nhưng cũng có khi phải nhìn vào bên trong để lắng nghe và thấu hiểu chính mình.


Ai nói làm người là dễ dàng?


Cosmic Writer


Comments


bottom of page