top of page

Khi căn phòng tâm trí sáng đèn

"Sống ở hiện tại", không phải là tận hưởng cuộc sống mà không làm gì cả.


Bạn hoàn toàn có thể vừa lựa chọn cho mình một cuộc sống mình mong muốn, vừa đồng thời "sống ở hiện tại" để tự dẫn mình đi đúng hướng, và trải nghiệm thật trọn vẹn hành trình ấy.


Hãy thử tưởng tượng tâm trí bạn là một căn phòng. Căn phòng này tùy từng lúc mà có những hoạt động khác nhau diễn ra bên trong đó. Chúng tượng trưng cho những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn: như những cảm quan, cảm xúc, hay suy nghĩ.


"Sống ở hiện tại", đơn giản là hãy chú ý đến những gì đang diễn ra trong căn phòng tâm trí của mình. Hãy bật sáng đèn cho nó bằng sự tự ý thức, để bạn có thể nhận biết rõ ràng những trải nghiệm mình đang có.


Những cảm nhận, những suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí bạn, chúng có đang nuôi dưỡng bạn hay không? Có đang kéo bạn xuống những vòng lặp tiêu cực hay không? Có đang giúp bạn trở thành con người mà bạn muốn trở thành không?


Khi căn phòng tâm trí được bật sáng, bạn sẽ có thể tự quản lý được nó. Bạn sẽ là người quyết định ai được ra vào căn phòng của mình, tức những suy nghĩ, những cảm xúc nào mình cần chú ý đến.


Không những vậy, khi tập trung vào những gì quan trọng và ý nghĩa với mình, "sống ở hiện tại" có thể giúp mình loại bỏ đi những xao nhãng không cần thiết, giúp mình trải nghiệm được trọn vẹn công việc ấy với một tâm trí thông suốt.


Vậy có nghĩa, "sống ở hiện tại" không phải là một lời khuyên bảo bạn phải làm gì khác ngoài chính những gì bạn tự lựa chọn, mà nó là một lời nhắn nhủ bạn rằng: hãy để ý đến cái cách mà mình làm những công việc ấy.


Nhờ "sống ở hiện tại", mình sẽ có thể "làm chủ" được tâm trí. Khi không làm được điều này, "tâm trí" sẽ làm chủ mình.


Cosmic Writer


Comments


bottom of page