top of page

Người thầy biết thấu hiểu

"Một trái tim biết thấu hiểu là tất cả những gì cần có ở một người thầy, và lòng quý trọng dành cho điều ấy sẽ không bao giờ là đủ.
Một người sẽ nhìn lại và thấy trân trọng những người thầy xuất sắc, nhưng sẽ chỉ thực sự có lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy có thể chạm được tới cảm xúc trong con người họ.
Một bộ giáo trình luôn là nguyên liệu thô cần thiết, nhưng sự ấm áp mới là nguyên tố quan trọng nhất với một cái cây đang lớn, hoặc với tâm hồn của một đứa trẻ" - Carl Jung

Thật sự thì khi nghĩ lại sự học của mình, những người thầy truyền được cảm hứng cho mình nhiều nhất, không nhất thiết phải là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà là những người dẫn dắt biết lắng nghe và biết thấu hiểu.

Cosmic Writer


Comments


bottom of page