top of page

Ước mơ và mục tiêu

Sự khác biệt giữa ước mơ và mục tiêu, là ước mơ thì có thể xa vời, nhưng mục tiêu thì cần phải thực tế.


Ước mơ có thể tồn tại trong ý niệm mà chẳng cần liên hệ gì tới hoàn cảnh hiện tại. Nó là một chân trời nào đó mình hướng về, một viễn cảnh tương lai giúp gợi mở niềm cảm hứng, cho dù không biết trước đến cuối mình có tới nơi hay không.


Nhưng mục tiêu thì khác.


Mục tiêu cần phải là một cột mốc cụ thể, đánh dấu một điểm đến mình muốn đạt được trong một giới hạn thời gian.


Tính thực tiễn của mục tiêu giúp mình biết mình cần phải phát triển những gì, sử dụng nguồn lực thế nào, tìm kiếm giúp đỡ từ ai, để từ đó triển khai đường đi nước bước ra sao cho hợp lý.


Một mục tiêu thực tế, do đó cần phải được đặt ra từ sự thấu hiểu rõ ràng về việc mình đang ở đâu, và muốn đi đến đâu.


Nói cách khác, để thiết lập mục tiêu, trước hết cần phải (1) định vị, sau rồi mới đến (2) định hướng.


Giống như khi bạn tìm đường trên Google Map. Biết điểm đến không thôi chưa đủ, mình còn phải biết rõ vị trí hiện tại, thì mới ước tính được quãng đường, thời lượng, và những ngã rẽ xuyên suốt cuộc hành trình.


Cosmic Writer

Comments


bottom of page