top of page

Hiểu đúng về sự phát triển

Nhiều khi, sự phát triển không nhất định phải là những con số, hay những thành tựu gì hữu hình.


Có những sự phát triển về nhận thức, về tư duy, là vô hình trong góc nhìn của người ngoài. Nhưng khi bạn có được những sự phát triển như vậy, tự bạn sẽ cảm thấy nó rất rõ.


Có thể, đó là sự tự tin về con đường mình đang đi, hay sự sáng tỏ về mục tiêu mình đang hướng về. Cũng có thể, đó là sự thấu hiểu sâu sắc về con người mình, và về viễn cảnh cuộc đời nào mình đang tạo dựng. Hoặc có thể, là vượt qua được những rối bời về cảm xúc hay tư tưởng, cảm thấy tự chủ và tĩnh tâm trước mọi sóng gió...


Những sự thay đổi ấy thường diễn ra âm thầm, và cũng thường rất khó thấy. Nhưng khi bạn cảm nhận thấy sự chuyển hóa ấy bên trong, hãy cứ tin rằng sẽ đến một ngày, bạn thấy nó tạo thành kết quả.


Cũng như khi một hạt mầm được gieo, phải được nuôi dưỡng đủ lâu, mới có ngày ra hoa kết trái. Miễn sao bạn vẫn đang phát triển, vẫn đang tiến bộ hơn từng ngày, thì quả ngọt, sớm muộn cũng sẽ có thôi.


Comments


bottom of page